Denna sida är om och för Äppelbo

Det kom sig att några stycken satt sig ner och funderade i slutet av 1998..
Man tyckte att det var dax att Äppelbo fick en plats i cybervärlden. Resultatet blev denna sida som sedan dess har funnits på Internet.

En grupp på mindre än 5 personer uppdaterar idag sidan. Det betyder att man inte har tid att göra reportage utan förlitar sig på att information kommer in från läsarna. Om man gör tankeexperimentet att varje person i Äppelbo kommer med ett bidrag per år så betyder det tre st nya inslag varje dag. Det borde inte vara någon orimlighet.......

Tanken har hela tiden varit att alla ska kunna lägga ut allt på denna webbplats, det ska bli den naturliga samlingsplatsen för allt i Äppelbo. Nya funktioner läggs hela tiden till och det är du som styr vad som ska finnas på sidan och vilka funktioner som ska finnas

En tidning har anställda reportrar där reportern skriver om det som hon/han tycker är intressant, Varje dag har reportern en viss mängd info att fylla. När den informationen är där är reporterns jobb klart. Internet och denna sida fungerar på ett annat sätt: Det finns inga anställda reportrar, den som skriver informationen är du och dom andra läsarna. För det mesta så vet du bättre vad som händer. Informationen finns kvar och kan växa hur mycket som helst

 

Hur vill du att det ska funka?
Vill du vara med och hjälpa till?
Vill du ha en egen avdelning?
Vill du lämna en text eller en bild?
Funderar du på nåt annat?
Ta kontakt men någon i styrelsen
lämna ditt bidrag här